SMAN 2 BEKASI
Penyuluhan Puskesmas
IMG_20230127_093554
Desain tanpa judul (3)
Slide Web (1)
Slide Web (2)
PPDB 2024
PlayPause
previous arrow
next arrow
Shadow

Kata Pengantar 

Assalamu’alaykum Warrahmatullah Wabarakatuh, Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat taufiq dan hidayahnya sehingga Website sekolah ini dapat terus dikembangkan. Terima kasih kami haturkan kepada tim pengembang dan semua pihak yang sudah memberikan suppport untuk kelancaran pengembangan website ini. Website ini untuk menjawab kebutuhan informasi dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi yang ada. Kami sadar sepenuhnya dalam rangka memajukan pendidikan di era digitalisasi yang begitu pesat, sangat diperlukan sarana yang adaptable, sesuai dengan berbagai kebutuhan informasi siswa, guru, orangtua maupun masyarakat.